0.85 Acres

Alma Hwy, Hazlehurst, Georgia 31539

Description:

INCREDIBLE INVESTMENT OPPORTUNITY! 0.85 Acres of Land


PARCEL#:E0004 006

PRICE:$90,000


PRICE:$85,000

Price:

$85,000

Address:

Alma Hwy
Hazlehurst, Georgia